ystäväkirjeet.jpg

Ystäväkirje tammi- ja toukokuu 2021

Herra Sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ps.90.1.

 

Herra Jumala, taivaallinen Isä, vuosi on elämässämme päättynyt, jälleen yksi vuosi Sinun meille suomastasi armonajasta. Sinun puoleesi ylenee ajatuksemme. Ole meille laupias ja armollinen. Katso meihin hyvyydessäsi. Anna sen, mitä olemme rikkoneet, vaipua unhoon Jeesuksen Kristuksen tähden. Kuka meistä tietää, kuinka usein ja kuinka paljon olemme syntiä tehneet? Yhden me tiedämme, on Yksi, joka tahtoo meidän rikkomuksemme sovittaa. Hänen tähtensä säästä ja armahda meitä. Me kiitämme Sinua rakas Isä, tuhatkertaisesta armostasi. Kaikki minkä soit meille, parempi ja huonompi, on Sinun viisaan neuvosi mukaista. Jos meidän tahtomme olisi saanut tapahtua, jos Sinä olisit antanut meille kaiken, mitä olemme pyytäneet ja toivoneet, kuinka pahoin olisikaan käynyt. Sinä annoit meille kirkkaita päiviä ja myös pilvisiä päiviä. Kun meidän kerskauksemme yltyi, silloin Sinä annoit surun kohdata meitä. Kun suru oli meitä pehmittänyt, tuli meille lohdutuskin sinulta. Anna kaikkien haavojen, joita Sinun kurituksesi on meihin iskenyt, umpeutua meidän parhaaksemme. Tee uusi vuosi meidän elämämme siunatuksi ajaksi, jona me paremmin voitamme syntimme. Herra Jumala, meidän elämämme rientää joka päivä päätöstänsä kohti. Pian se on kulunut loppuun, mutta kun loppu tulee, ota silloin meidät luoksesi, taivaallinen Isä. Sinun tykönäsi eivät vuotemme enää vaihdu. Sinä annat kaikille omillesi iankaikkisen ilon. Armahda meitä Jeesuksen Kristuksen tähden. Amen. (Johan Ludvig Runeberg 1804-1877)                                                           

Jumalan armo ja rakkaus täyttäköön sydämesi ja Hän vahvistakoon sinua tätä uutta vuotta varten vastaanottamaan kaiken sen, minkä Jumala on tarkasti suunnitellut elämääsi. Hän vakuuttaa psalmissa 23; vaikka sinä vaeltaisit kuolemanvarjon laaksossa, et sinä pelkäisi mitään pahaa, sillä Hän on sinun kanssasi.

 

Vielä kaiken sinä voit Hänessä, joka sinua vahvistaa. Kun saamme vastaanottaa Herralta siunauksia, niin ollaan valmiina ottamaan myös vastoinkäymisiä. Mikään ei voi erottaa meitä Jumalan rakkaudesta, ei mikään.

Rukoilen sinulle rakkautta myös Jumalan Pyhään Sanaan, jokapäiväiseen hengen ravintoon, josta saat ammentaa uutta voimaa jokaiselle päivälle.

Kehoituksena  kuudennesta efesolaiskirjeestä, aramean käännöksen mukaan.
Sen tähden veljeni, vahvistukaa meidän Herrassamme ja hänen voimansa vahvuudessaan. Pukeutukaa Jumalan kaikkeen sota-asuun, että voitte seisoa paholaisen juonia vastaan. Koska teidän taistelunne ei ole lihaa ja verta vastaan, vaan hallitsijoita ja käskyvaltoja vastaan, ja tämän maailman pimeyden valtoja vastaan, ja niitä pahoja henkiä vastaan, jotka ovat taivasten alapuolella.
Tämän tähden, pukeutukaa Jumalan kaikkeen sota-asuun, että pystyisitte kohtaamaan pahaa ja kun olette joka asiassa asemissa, pystytte seisomaan pystyssä. Sen tähden, seisokaa, ja vyöttäkää vyönne totuudessa, ja pukeutukaa vanhurskauden rintakilpeen, ja kenkinä teidän jaloissanne rauhan evankeliumin valmius, ja näiden kanssa, ottakaa teille se uskollisuuden kilpi, että sen kautta saisitte voimaa sammuttaa ne pahan palavat nuolet. Ja laittakaa paikalleen lunastuksen kypärä, ja tarttukaa hengen miekkaan, joka on se Jumalan Sana. Ja kaikissa rukouksissa ja kaikissa esirukouksissa rukoilkaa koko ajan hengen kautta, ja olkaa valveilla siinä rukouksessa joka hetki, jatkuvasti rukoillen ja henkivaltoja sitoen, kaikkien pyhien puolesta.

 

Rukoillaan myös sitä, että näemme kokouksissa tänä vuonna ilman esteitä. Parempaa ja siunauksen täyttämää tätä vuotta.  

                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                        Pirkko