ystäväkirjeet.jpg

Ystäväkirje tammi-huhtikuu 2022

Herra opeta meitä rukoilemaan! Rukous on sydämen puhetta Jumalalle. Me lähestymme Jumalaa rukouksessa luottaen siihen, että Hän kuulee meitä.

 

Jaakobin kirjeessä sanotaan, että lähestykää Jumalaa, niin Hän lähestyy teitä. Rukous on parhaimmillaan vuorovaikutusta. Rukous on ilmaisu Jumalan ja ihmisen välisestä yhteydestä, jossa tarpeet ja asenteet muotoutuvat sanoiksi ja odotukseksi. Herra odottaa, että voimme viipyä ja hiljentyä Hänen edessään. Raamatussa puhutaan salassa, kammiossa, ja yksin rukoilemisesta, kokouksessa, seurakunnassa ja yksimielisessä yhteydessä rukoilemisesta. Voimme rukoilla polvillaan, seisoen ylistys rukouksessa, nöyrästi, peräänantamattomasti, hengessä ja totuudessa. Me emme tiedä, mitä meidän tulisi rukoilla, niin Pyhä Henki rukoilee meidän puolestamme, sanomattomin huokauksin.

 

Kiitos ja rukous kuuluvat erottamattomasti yhteen. 1 Tim. 2 kehottaa siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta. Ihanin rukouksen muoto on ylistäminen, Jumalan kunnioittaminen. Herra kehottaa meitä anomaan, niin meille annetaan. Luuk.11. 9 Kuinka paljon ennemmin teidän Isänne, joka on taivaissa, antaa sitä mikä hyvää on, niille, jotka sitä Häneltä anovat. Mat. 7.1 Ja vielä Hän sanoo: jos te pysytte Minussa ja Minun Sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä hyvänsä, niin te saatte sen.

 

Jeesus kehottaa rukoilemaan Hänen nimessään. Joh.14.14 Jeesus opettaa ihanan Pyhää Jumalaa korottavan rukouksen, joka pitää kaiken tarpeellisen sisällään. Isä meidän, joka olet taivaissa! Pyhitetty olkoon Sinun nimesi; tulkoon Sinun valtakuntasi; tapahtukoon Sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa; anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme; ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet; äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä Sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen!

 

Ystävä, kun sinä aloitat päiväsi tällä kaikenkattavalla rukouksella ja puhut sen koko sydämestäsi Herralle, tarkoittaen joka sanaa, jonka lausut, niin kaikki sinun elämäsi tarpeet tyydytetään. Tee se uskossa ja totuudessa luottaen Häneen, joka voi niin paljon enemmän kuin kukaan tai mikään inhimillinen auttaja. Ja nöyrä rukous päättyy sanoihin, kiitos Herra, että Sinä sen teet. Rakkaat esirukoilijat ja työni tukijat ei väsytä rukoilemaan.

 

Siunaten rakkaudella; Pirkko